Bilimsel Faaliyetler


Yayın Tarihi: 15/09/2017 10:46

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Hüseyin Çetin KETENCİ

Doğum Tarihi: 03.12.1976

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp

İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak.

2000

Tıpta Uzmanlık

Adli Tıp

İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak.

2007

 

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve  Danışman(lar)ı :

Tez Başlığı: Bir Devlet Hastanesinde Adli Tıp Uzmanı İstihdamına Yönelik Matematiksel Bir Model Çalışma.

Tez danışmanı: Prof.Dr.Emre ALBEK

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Pratisyen Dr

T.C. Sağlık Bakanlığı Kaptanpaşa Sağlık Ocağı

2001-2002

Dr.Ar.Gör.  

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D.

2003-2007

Uzman Dr

Adli Tıp Kurumu Erzurum Adli Tıp Sube Müdürlüğü

2007-2008

Uzman Dr

Gülhane Askeri Tıp Akademisi/ Yedek Subay

2008-2009

Uzman Dr

Adli Tıp Kurumu Erzurum Adli Tıp Sube Müdürlüğü

2009-2011

Uzman Dr

Adli Tıp Kurumu Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı

2011-2013

Grup Başkanı

Adli Tıp Kurumu Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı

2013-2017

 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  : Yok

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : Yok

Projelerde Yaptığı Görevler : Yok

İdari Görevler : Trabzon Adli Tıp Grup Başkanı (2013-2017)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Adli Tıp Uzmanları Derneği

Yabancı dil: İngilizce (Yökdil:65)

 

 

Son iki yılda verdiği ön lisans düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Güz

 Adli Tıp Uygulamaları

  26

  2

 140

 Kriminoloji

  39

  3

  40

İlkbahar

 Besinlerdeki Toksik Öğeler

  26

  0

  38

 

Yaz

 Adli Tıp Uygulamaları

  14

  0

   15

2016-2017

Güz

 Adli Tıp Uygulamaları

  26

  2

  163

 Kriminoloji

  26

  2

   37

İlkbahar

 Besinlerdeki Toksik Öğeler

  26

  0

  315

 

Yaz

Adli Tıp Uygulamaları

  14

  0

    8               

Besinlerdeki Toksik Öğeler

  14

  0

   16

 

ESERLER

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Karayel F, Özaslan A, Akçay Turan A, Pakiş I, Ketenci HÇ, Eroğlu AG. Sudden Death in Infancy due to Bicuspid Aorta. J Forensic Sci. 2006 Sep;51(5):1147-50

 

A2. Karadeniz H, Birincioğlu İ, Turna O, Ketenci HC, Beyhun NE, Fatal Poisoning of Childhood in the Eastern Black Sea Region of Turkey (2009-2013) Journal of Forensic and Legal Medicine. 34 (2015):109-112

 

A3. . Beyhun NE, Çan G, Topbaş M, Çankaya S, Ketenci HÇ, Are The Last Grade Medical Students Aware of The Danger of Synthethic Cannabinoids? Journal of Forensic and Legal Medicine. 38 (2016):1-5  

 

A4. Karadeniz H, Ketenci H.Ç, Boz H, Kazındır G, Birincioğlu İ, Turna Ö. Ergenler Arasında Çakmak Gazı Soluma Sonucu Ani Ölüm: Olgu Sunumu, The Bulletin of Legal Medicine, 2016; 21(1):55-58

 

A5 Ketenci H.Ç, Çakır E, Demir İ, Beyhun N.E İki Epileptik Ölüm Olgusunda Postmortem Tanı: Tuberoskleroz Kompleksi. The Bulletin of Legal Medicine. DOI: 10.17986/blm.2017228062

 

A6. The relationship between non-suicidal self-injurious behavior and manners of death: a multicenter autopsy study.  Özsoy S, Yaşar Teke H, Ketenci H.Ç, Gök E, Karbeyaz K, Akar T, Alkurt Alkan H, Akyol M, Çöngöloğlu M.A, Sezigen S, Dursun A.Z, Özkök A, Sarı S.

Turkısh Journal Of Medıcal Scıences Turk J Med Sci  DOI: 10.3906/sag-1701-101

 

 

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Özaslan A, Özdemir H, Ketenci HÇ, Kolusayın Ö. Aortal injury due to high energy trauma. The 3th Annual Meeting of The Balcan Academy of Forensic Sciences 2-5 June 2005, Constanta, Romania. (Oral Presentation)

 

B2. Pakiş I, ,Ketenci HÇ, Karayel F, Akçay AT, Akyıldız EÜ, Albek E. A histo-pathological study of pulmonary lesions of the patients who died in the intensive care unit. The 3th Annual Meeting of The Balcan Academy of Forensic Sciences 2-5 June 2005, Constanta, Romania. (Poster Presentation)

 

B3. Okumuş H, Ketenci HÇ, Demir İ, Kır MZ, Aslan Y. An aslan syndrome case with an unexpected cause of death. The 9th Annual Meeting of The Balcan Academy of Forensic Sciences 12-15 June 2013, Istanbul. Turkey (Oral Presentation)

 

B4 .Ketenci HÇ, Beyhun NE, Okumuş H, Kır MZ, Çakır E, Boz H, Cingöz G. Death due to inguinal tianeptine misuse. The 9th Annual Meeting of The Balcan Academy of Forensic Sciences 12-15 June 2013, Istanbul, Turkey (Oral Presentation)

 

B5. Karadeniz H, Birincioğlu İ, Turna Ö, Ketenci HÇ, Beyhun NE. Fatal Poisoning of childhood in Trabzon (Turkey). 1th international congress&Workshop of Forensic Toxicology29-30 November 2014 Ankara, Turkey (Poster Presentation)

 

B6. Ozsoy S, Teke H.Y, Dalgıc M, Ketenci C, Gok E, Karbeyaz K, Irez A, Akyol M. The Relationship between Self-Injurious Behaior and Manner of Death, International Scholarly and Scientific Rescarch&Innovation waset.org,  June 28-29, 2015 London UK (Oral Presentation)

B7.Zazoğlu S, Savaş H, Ketenci H.Ç, Beyhun N.E, A description of the profile of narcotics and new generation psychoactive substances sent by the judical authorities to the council of forensic medicine trabzon group chairmanship between 2010–2014, 45th International  MEDICHEM Congress 2017 September 13–15, 2017 Vienna  Austria (Poster Presentation)

B8. Savas H. Ketenci H.Ç, Şahin C, Turna Ö, Cakıroglu F, Elvan Bayrak H, Karabacak V, Beyhun N.E. Synthetic cannabinoids detected in biological samples: Six case reports  45th International  MEDICHEM Congress 2017 September 13–15, 2017 Vienna  Austria (Poster Presentation)

 

 1. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :

F1. Yorulmaz A.C, Kır Z, Ketenci H.Ç., Tıbbi Uygulama Hataları ve Bilirkişilik; Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Rapor Düzenlenmesi. İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi Yayın Kurulu. No:48, sf:55-70, İstanbul,2006.

 

F2. Yorulmaz A.C, Şanyüz Ö, Ketenci H.Ç., Cinsel Saldırılar; Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Rapor Düzenlenmesi. İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi Yayın Kurulu. No:48, sf:127-141, İstanbul,2006.

F3. Çetin G, Kır Z, Ketenci H.Ç Yapılandırılmış Adli Olgu Tartışması; Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Rapor Düzenlenmesi. İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi Yayın Kurulu. No:48, sf:214-215, İstanbul,2006.

 

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Pakiş I, Karayel F, Akçay AT, Ketenci HÇ, Arıcan N. Otopsi olgularında perinatal ve neonatal bebek ölümlerinin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine 2005;2(3).85-89

 

D2. Pakiş I, Öz B, Ketenci HÇ, Karayel F, Akçay AT, Akyıldız E, Albek E. Yoğun bakım hastalarında akut akciğer hasarının değerlendirilmesi. Toraks Dergisi 2006;7(1):29-33

D3. Ketenci HÇ, Özdeş T, Kır Z, Güven T, Özdemir H, Yorulmaz C. Gemi kazalarına bağlı toplu ölümlerde kimliklendirme ve ölüm nedenlerinin tespiti. Adli Tıp Bülteni 2007: 12(2); 68-72. DOI: https://doi.org/10.17986/blm.2007122639

 

D4. Kır MZ, Ketenci HÇ, Başbulut AZ. Erzurum İlinde Çocuklarda Kaza Orjinli Ası Sonucu Meydana Gelen Ölümler. Adli Tıp Dergisi 2010: 24(2); 10-15

 

D5. Kır MZ, Ketenci HÇ, Başbulut AZ. Erzurum'da 2008-2009 yılları arasındaki medikolegal ölümlerin değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi 2011: 25(3); 191-98.

 

D6. Kır MZ, Ketenci HÇ, Başbulut AZ, Uzkeser M, Emet M. Arı sokmasına bağlı iki ölüm olgusunun değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi 2011: 25(3); 223-28.

 

D7. Kır MZ, Ketenci HÇ, Başbulut AZ, Özsoy S. Erzurum'da ateşli silah yaralanmasına bağlı ölümlerin değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi 2012: 26(1); 27-37.

 

D8. Ketenci HÇ, Kır MZ, Erdönmez Ö, Başbulut AZ. Saman Yığını İçinde Asfiktik Ölüm Olgu Sunumu. Adli Tıp Dergisi 2012; 26(3): 191-195

 

D9. Ketenci HÇ, Kır MZ, Başbulut AZ, Beyhun NE. Erzurum Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne müracaat eden olguların değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi 2013;27(2):87-92

 

D10. Zazoğlu S, Savaş H, Ketenci H.Ç, Beyhun N.E Adli mercilerce 2010-2014 yılları arasında Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığına gönderilen uyuşturucu madde ve yeni nesil psikoaktif maddelerin profilinin tanımlanması J For Med 2017;31(1):1-5

 

D11. Askay M,  Ketenci H.Ç, Aydoğdu H.İ, Demir İ ,Özer E Tetrahidrokannabinol kullanımının kolaylaştırdığı karbonmonoksit zehirlenmesi: İki olgu sunumu J For Med 2017;31(1):40-44

 

 

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Ketenci H.Ç , Kır Z, Yapılandırılmış Adli Olgu Tartışması; Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Rapor Düzenlenmesi Sempozyumu, 2006 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu, İstanbul (sözel bildiri)

 

E2. Soysal Z, Kır Z, Ketenci H.Ç, Çelik S, Yorulmaz C, Kolusayın Ö. Serabral Palsi: Tıbbi uygulama hatası mı? VII Adli Bilimler Kongresi 2006, Konya. (Poster Sunum)

 

E3. Ketenci H.Ç, Özdeş T, Kır, Güven T, Özdemir H, Yorulmaz C. Umuda yolculuk. VII Adli Bilimler

Kongresi 2006, Konya. (Poster Sunum)

 

E4. Ketenci H.Ç, Pakiş I, Özdemir H, Üzün İ, Albek E. Hipertrofik kardiyomiyopatiye bağlı ani ölüm olgusu. VII Adli Bilimler Kongresi 2006, Konya. (Poster Sunum)

 

E5. Şanyüz Ö, Ketenci H.Ç, Özaslan A, Özdeş T. İstanbul ilinde suda boğulma olguları. VII Adli Bilimler Kongresi 2006, Konya. (Poster Sunum)

 

E6. Ketenci H.Ç, Şen H, Özdeş T, Yorulmaz E, Yılmaz Ş, Yorulmaz C. Organik solvent intoksikasyonu: bir olgu sunumu. VII Adli Bilimler Kongresi 2006, Konya. (Sözel Bildiri)

 

E7. Ketenci H.Ç, Albek ME, Çilingirtürk AM, Altaş D, Kır MZ. Bir Devlet Hastanesinde Adli Tıp Uzmanı İstihdamına Yönelik Matematiksel Bir Model Çalışma. 9. Adli Bilimler Kongresi 2010, İzmir. (Poster Sunum)

 

E8. Ketenci H.Ç, Kır MZ, Erdönmez Ö, Başbulut AZ. Saman Yığını İçinde Asfiktik Ölüm: Olgu Sunumu. 9. Adli Bilimler Kongresi 2010, İzmir. (Poster Sunum)

 

E9. Kır MZ, Yorulmaz AC, İnce CH, Ketenci H.Ç, Bolayırlı M. Postmortem İnterval Tahmininde Kardiyak Troponin I Kullanımı. 9. Adli Bilimler Kongresi 2010, İzmir. (Poster Sunum)

 

E10. Kır MZ, Ketenci H.Ç, Başbulut AZ, Uzkeser M. Arı Sokmasına Bağlı Ölüm; Olgu Sunumu. 9. Adli Bilimler Kongresi 2010, İzmir. (Poster Sunum)

 

E11. Kır MZ, Ketenci H.Ç, Başbulut AZ. Erzurum’da 2008-2009 yılları arasında medikolegal ölümlerin değerlendirilmesi. IX. Adli Bilimler Sempozyumu 28-30 Nisan 2011, Trabzon. (Poster Sunum)

 

E12. Ketenci H.Ç, Şam B, Üzün İ, Çetin G, Kır MZ. İstanbul’da 2000-2004 yılları arasında metanol zehirlenmesi sonucu ölen ve medikolegal otopsileri yapılan olguların değerlendirilmesi. IX. Adli Bilimler Sempozyumu 28-30 Nisan 2011, Trabzon. (Poster Sunum)

 

E13. Kır MZ, Karabağ G, Ketenci H.Ç, Ançı Y, Hekimoğlu Y. Buz saçaklarına bağlı ölüm: Olgu sunumu. 10. Adli Bilimler Kongresi 22-24 Kasım 2012, İstanbul. (Poster Sunum)

 

E14. Beyhun NE, Çan G, Topbaş M, Çankaya S, Ketenci H.Ç, Geleceğin Hekimleri Bu Tehlikenin Farkında Mı?  8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 5-9 Ekim 2015, Konya, (Poster Sunum)

E15. Ketenci HÇ, Çakır E, Demir İ, Beyhun NE, Epilepsi Öyküsü Olan İki Ani Ölüm Olgusunda Postmortem Tanı; Tuberoskleroz, 13. Adli Bilimler Kongresi, 27-30 Nisan 2016, Milas (Sözel Bildiri)

E.16. Karadeniz H, Birincioğlu İ, Zazoğlu S, Ketenci HÇ, Siyanür Zehirlenmesi; Olgu Sunumu, 13. Adli Bilimler Kongresi, 27-30 Nisan 2016, Milas (Poster Bildiri)

E.17. Kır MZ, Ketenci HÇ, Boz H, Öldürme Tutkusu: 216 Kesici-Delici Alet Yarası, 13. Adli Bilimler Kongresi, 27-30 Nisan 2016, Milas (Poster Bildiri)

E.18. Ketenci H.Ç, Atlen R, Kır MZ, Servikal Travmaya Bağlı İlginç Bir Ölüm, 13. Adli Bilimler Kongresi, 27-30 Nisan 2016, Milas (Poster Bildiri)

E.19. Ketenci H.Ç, Kır MZ, Atlen R, Özsoy S, Üç Tekerlekli Araç Kazasına Bağlı Ölüm Olgusu, 13. Adli Bilimler Kongresi, 27-30 Nisan 2016, Milas (Poster Bildiri)

E.20. Atlen R, Ketenci H.Ç, Boz H, Çakır E, Küçük C, Demir İ, Küçük PB, Otopside Tanısı Konulan “Kartagener Sendromu”: Bir Olgu Sunumu, 13. Adli Bilimler Kongresi, 27-30 Nisan 2016, Milas (Poster Bildiri)

E21. Karadeniz H, Ketenci H.Ç, Boz H, Kazındır G, Birincioğlu İ, Turna Ö, Ergenler Arasında Çakmak Gazı Soluma Sonucu Ani Ölüm: Olgu Sunumu, 13. Adli Bilimler Kongresi, 27-30 Nisan 2016, Milas (Poster Bildiri)

E22 Boz H, Ketenci H.Ç, Atlen R, Karataş M ,Okumuş H, Askay M , Aydoğdu Hİ. Nadir Bir Spontan Pnömotoraks Olgusu, Divriği Adli Bilimler Günleri, 3-5 Haziran 2016, Divriği, Sivas (Poster Bildiri)

E23. Askay M, Okumuş H Aydoğdu Hİ, Kırcı GS, Ketenci H.Ç, Birincioğlu İ, Özer E. Eczacı Teknisyeninin Hatasıyla Yüksek Doz İlaç Kullanımı Sonucu Gelişen Anaflaksi Olgusunun Adli Tıbbi Açıdan Değerlendirilmesi. Divriği Adli Bilimler Günleri, 3-5 Haziran 2016, Divriği, Sivas (Poster Bildiri)

      E24. Okumuş H, Askay M, Aydoğdu Hİ, Kırcı GS, Birincioğlu İ, Ketenci H.Ç ,Özer E.  Benzodiazepin Yoksunluk Sendromunun Ceza Ehliyetine Etkisi: Olgu Sunumu. Divriği Adli Bilimler Günleri, 3-5 Haziran 2016, Divriği, Sivas (Poster Bildiri)

      E25. Aydoğdu Hİ, Okumuş H Kırcı GS, Askay M, Ketenci H.Ç ,Özer E.  Tarihteki Bilinen En Küçük Anne; Lina Medina. Divriği Adli Bilimler Günleri, 3-5 Haziran 2016, Divriği, Sivas (Poster Bildiri)

      E26. Karadeniz H, Birincioğlu İ, Ketenci H.Ç, Karabacak V, Doğu Karadeniz Bölgesinde uyuşturucu madde kullanımının değerlendirilmesi (2010-2013). 14. Adli Bilimler Kongresi 11-14 Mayıs 2017 Çeşme-İzmir, Türkiye (Poster Bildiri)

      E27. Aydoğdu H.İ, Ketenci H.Ç, Boz H, Kırcı S,  Özer E, Kardiyak penetrasyona sebep olan ev kazası sonucu ölüm olgusu, 14. Adli Bilimler Kongresi 11-14 Mayıs 2017 Çeşme-İzmir, Türkiye (Poster Bildiri)

 E28. Ketenci H.Ç,  Beyhun N.E, Boz H,  Kırcı G.S, Özer E, Büyük Y, Hayvan İlişkili Ölümler: Trabzon'da Otopsisi Yapılan Olguların Değerlendirilmesi,  14. Adli Bilimler Kongresi 11-14 Mayıs 2017 Çeşme-İzmir, Türkiye (Sözel Bildiri)

 

 1. Diğer yayınlar :

F1. Ketenci H.Ç, “Adli Tıpta Son Teknolojideyiz” Vakıf Rize Dergisi, Sayfa 81, Sayı: 36, 2006

F2. Ketenci H.Ç, “Bilmediğimiz Yönleriyle Adli Tıp” Rizem Kültür Sanat ve Folklor Dergisi, Sayfa 75-76, Sayı: 3, 2009

 1. Kongre Düzenleme Kurulu :

G1. The 12 th Scientific Meeting of The International Association for Craniofacial Identification, “Organizing Committee” 01-04 November 2006, Istanbul, Turkey.

 

 

 1. Ulusal Dergilere Yapılan Atıflar :

 

 1. SCI, SCI-EXP Dergilere Yapılan Atıflar;

 

 1. Bilimsel Kongre, Sempozyum Katılımları :

K1. Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis, ve Adli Raporların Düzenlenmesi Sempozyumu, 2-3 Şubat 2006, İstanbul, Türkiye

K2. 7. Adli Bilimler Kongresi, 11-14 Mayıs 2006, Konya, Türkiye

K3. 9. Adli Bilimler Kongresi, 14-17 Ekim 2010, İzmir, Türkiye

K4. 9.Adli Bilimler Sempozyumu, 28-30 Nisan 2011, Trabzon, Türkiye

K5. 22nd Congress of the International Academy of Legal Medicine, IALM 2012, 5-8 July 2012, İstanbuL, Turkey.

K6. The Balkan Academy of Forensic Sciences (BASF) 12-15 June 2013, İstanbul, Turkey.

K7. 13.Adli Bilimler Kongresi, 27-30 Nisan 2016, Milas-Bodrum, Türkiye

K8. 14. Adli Bilimler Kongresi 11-14 Mayıs 2017 Çeşme-İzmir, Türkiye

 

 1. Atolye ve Kurs Katılımları :

L1.“Ruhsal Travma” konulu kurs, 7.Adli Bilimler Kongresi, 11-14 Mayıs 2006, Konya, Türkiye

L2. Adli Belge İnceleme Derneği (ABİDER) Eğitim Semineri, 3 Haziran 2006, Kocaeli, Türkiye

 

 

 

Etkinlik Katılımları

 

1*Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) 12. Acil Tıp Kış Sempozyumu, 3-5 Mart 2011 “ Tanı Atlamanın adli Sorumluluğu/Sigortalıyız ne Yapmalıyız”  konulu sözel sunumda konuşmacı. Polat Otel, Erzurum 

 

2*Karadeniz illeri Kadın Platformu Trabzon Derneği, Aile İçi Şiddet ve İletişim konulu panelde “ Aile içi şiddet ve adli tıp uygulamaları” başlıklı sözlü sunumda konuşmacı  8 Mart 2014 İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Trabzon

 

3*Karadeniz illeri Kadın Platformu Trabzon Derneği, “Çocuk istismarına Hayır” konulu panelde “Çocuk istismarı şiddet ve adli tıp uygulamaları” başlıklı sözlü sunumda konuşmacı  12 Mayıs 2014 KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon

 

4*Avrasya Üniversitesi ve kadın Sağlıkçılar eğitim ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen “ Senin Hayatın Senin Ellerinde”  konulu çalıştayda “Genç Beyinler Ölmesin” başlıklı poster prezentasyonu, 13 Kasım 2014, Avrasya Üniversitesi, Ömer Yıldız Yerleşkesi, Trabzon

 

5*Trabzon Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen “Bağımlılığın Bilinmeyen Hikayeleri” adlı panelde “ Yolun Sonuna Gelmeden, Adli Tıp Gözüyle Bir Bakış” başlıklı sözlü sunumda konuşmacı   17 Mart 2015. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi, Trabzon.

 

6* Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (paramedik) Derneği tarafından düzenlenen “Olay Yerinde Adli Boyut ve Hukuksal Süreç” konulu konferansta konuşmacı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Konferans Salonu, 24.03.2015. Trabzon

7*Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ‘Adli Rapor Düzenleme Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve ‘’ Kat-i Rapor’’  Kavramı’ konulu toplantıda konuşmacı. Trabzon Fatih Devlet Hastanesi Toplantı Salonu.  08.10.2015 Trabzon

8* Trabzon Madde Bağımlılığı ve Farkındalık Projesi Çalıştayı, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, 16 Haziran 2015, Trabzon, katılımcı

9* Katılımcı Yaklaşımla SWOT Analizi Çalıştayı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 13-15 Aralık 2011, İstanbul, katılımcı

10* Trabzon İl Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Aylık Toplantıları, Trabzon Valiliği, 2014-2017, kurul üyeliği

11* Trabzon İl Tütün Kontrol Kurulu Toplantıları, Trabzon Valiliği, 2016-2017, kurul üyeliği

12* Çocuk İzlem Merkezi Trabzon İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları, Trabzon Valiliği, 2016-2017, kurul üyeliği

13* Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, 28-29 Nisan 2017, “Komplikasyon mu? Malpraktis mi?” konulu söyleşide konuşmacı,  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kampüsü, Rize, Türkiye