Bilimsel Faaliyetler


Yayın Tarihi: 24/05/2018 21:05

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Hüseyin Çetin KETENCİ

Doğum Tarihi: 03.12.1976

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

 

Lisans

 

Tıp

 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak.

 

2000

Tıpta Uzmanlık

Adli Tıp

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak.

2007

 

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı:

Tez Başlığı: Bir Devlet Hastanesinde Adli Tıp Uzmanı İstihdamına Yönelik Matematiksel Bir Model Çalışma

Tez danışmanı: Prof. Dr. Emre ALBEK

Görevler:

 

Görev Unvanı

 

Görev Yeri

 

Yıl

 Pratisyen Dr.

T.C. Sağlık Bakanlığı Rize İl Sağlık Müdürlüğü

 2001-2002

Dr.Ar.Gör.  

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D.

2003-2007

Uzman Dr.

T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Erzurum Adli Tıp Şube Müdürlüğü

2007-2008

Yedek Subay

Gülhane Askeri Tıp Akademisi/Ankara

2008-2009

Uzman Dr.

T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Erzurum Adli Tıp Şube Müdürlüğü

2009-2011

Uzman Dr.

T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı

2011-2013

Grup Başkanı

T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı

2013-

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: Yok

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları: Yok

Projelerde Yaptığı Görevler: Yok

İdari Görevler: Trabzon Adli Tıp Grup Başkanı (2013-      )

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Adli Tıp Uzmanları Derneği

Yabancı dil: İngilizce (Yökdil:65)

 

Son iki yılda verdiği lisansüstü düzeydeki: TC Avrasya Üniversitesi’nde;

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Toplam Ders Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2017-2018

Güz

 Sağlık Hukuku

 26

  3

 7

  

Son iki yılda verdiği ön lisans düzeydeki dersler: TC Avrasya Üniversitesi’nde;

Akademik Yıl

Dönem

Bölüm Adı

Dersin Adı

Toplam Ders Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Güz

İlk ve Acil Yardım Teknikerliği

 Adli Tıp Uygulamaları

26

2

140

Acil Durum ve Afet Yönetimi

 Kriminoloji

26

2

40

Bahar

İlk ve Acil Yardım Teknikerliği

 Besinlerdeki Toksik Öğeler

26

0

38

 

Yaz

İlk ve Acil Yardım Teknikerliği

 Adli Tıp Uygulamaları

14

0

15

2016-2017

Güz

İlk ve Acil Yardım Teknikerliği

 Adli Tıp Uygulamaları

26

2

163

Acil Durum ve Afet Yönetimi

 Kriminoloji

26

2

37

Bahar

İlk ve Acil Yardım Teknikerliği

 Besinlerdeki Toksik Öğeler

26

0

315

Anestezi Teknikerliği

Yaz

İlk ve Acil Yardım Teknikerliği

 Adli Tıp Uygulamaları

14

0

8

İlk ve Acil Yardım Teknikerliği

 Besinlerdeki Toksik Öğeler

14

0

16

Anestezi Teknikerliği

2017-2018

Güz

İlk ve Acil Yardım Teknikerliği

 Adli Tıp Uygulamaları

26

2

220

Güz

İlk ve Acil Yardım Teknikerliği

Adli Patoloji

26

2

20

Bahar

İlk ve Acil Yardım Teknikerliği

Besinlerdeki Toksik Öğeler

26

2

125

Bahar

Anestezi Teknikerliği

Besinlerdeki Toksik Öğeler

26

2

155

Bahar

Beslenme ve Diyetetik

Besin Toksikolojisi

26

2

45

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Karayel F, Özaslan A, Akçay Turan A, Pakiş I, Ketenci H.Ç, Eroğlu AG. Sudden Death in Infancy due to Bicuspid Aorta. J Forensic Sci. 2006 Sep;51(5):1147-50   DOI: 10.1111/j.1556-4029.2006.00214.x

 

A2. Ketenci HÇ, Özdeş T, Kır Z, Güven T, Özdemir H, Yorulmaz C. Identification and Determine the Cause of Death of Massive Deaths due to Ship Accident, The Bulletin of Legal Medicine. 2007: 12(2); 68-72. DOI: https://doi.org/10.17986/blm.2007122639 

 

A3. Karadeniz H, Birincioğlu İ, Turna O, Ketenci H.C, Beyhun NE, Fatal Poisoning of Childhood in the Eastern Black Sea Region of Turkey (2009-2013) Journal of Forensic and Legal Medicine. 34 (2015):109-112  DOI: 10.1016/j.jflm.2015.06.001  DOI: 10.1016/j.jflm.2015.11.014

 

A4. . Beyhun NE, Çan G, Topbaş M, Çankaya S, Ketenci H.Ç, Are The Last Grade Medical Students Aware of The Danger of Synthethic Cannabinoids? Journal of Forensic and Legal Medicine. 38 (2016):1-5 

 

A5. Karadeniz H, Ketenci H.Ç, Boz H, Kazındır G, Birincioğlu İ, Turna Ö. Sudden Death due to Lighter Fluid Inhalation among Adolescent A Case Report, The Bulletin of Legal Medicine, 2016; 21(1):55-58 DOI: https://doi.org/10.17986/blm.2016116604

 

A6. Ketenci H.Ç, Çakır E, Demir İ, Beyhun N.E Two Epileptic Death Cases with Postmortem Diagnosis: Tuberosclerosis Complex. The Bulletin of Legal Medicine. 2017;22(3):218-223 DOI: 10.17986/blm.2017228062

 

A7.  Özsoy S, Yaşar Teke H, Ketenci H.Ç, Gök E, Karbeyaz K, Akar T, Alkurt Alkan H, Akyol M, Çöngöloğlu M.A, Sezigen S, Dursun A.Z, Özkök A, Sarı S. The relationship between non-suicidal self-injurious behavior and manners of death: a multicenter autopsy study. Turkısh Journal Of Medıcal Scıences Turk J Med Sci  DOI: 10.3906/sag-1701-101

 

A8. Ketenci H.Ç, Çakır E, Beyhun N.E, Boz H, Okumuş H, Cingöz G, Şam B. Death Due to Tianeptine Injection Through Inguinal Incision: Two Case Reports. The Bulletin of Legal Medicine. doi: 10.17986/blm.2018238626

 

A9. Karadeniz H, Boz H, Ketenci H.Ç. Aluminium Phosphide Poisoning Which Occurring with An Unusual Accident and Resulting in Death: Case Report. The Bulletin of Legal Medicine. doi: 10.17986/blm.2018238627

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Özaslan A, Özdemir H, Ketenci HÇ, Kolusayın Ö. Aortal injury due to high energy trauma. The 3th Annual Meeting of The Balcan Academy of Forensic Sciences 2-5 June 2005, Constanta, Romania. (Oral Presentation)

 

B2. Pakiş I, Ketenci HÇ, Karayel F, Akçay AT, Akyıldız EÜ, Albek E. A histo-pathological study of pulmonary lesions of the patients who died in the intensive care unit. The 3th Annual Meeting of The Balcan Academy of Forensic Sciences 2-5 June 2005, Constanta, Romania. (Poster Presentation)

 

B3. Okumuş H, Ketenci HÇ, Demir İ, Kır MZ, Aslan Y. An aslan syndrome case with an unexpected cause of death. The 9th Annual Meeting of The Balcan Academy of Forensic Sciences 12-15 June 2013, Istanbul. Turkey (Oral Presentation)

 

B4 .Ketenci HÇ, Beyhun NE, Okumuş H, Kır MZ, Çakır E, Boz H, Cingöz G. Death due to inguinal tianeptine misuse. The 9th Annual Meeting of The Balcan Academy of Forensic Sciences 12-15 June 2013, Istanbul, Turkey (Oral Presentation)

 

B5. Karadeniz H, Birincioğlu İ, Turna Ö, Ketenci HÇ, Beyhun NE. Fatal Poisoning of childhood in Trabzon (Turkey). 1th international congress&Workshop of Forensic Toxicology29-30 November 2014 Ankara, Turkey (Poster Presentation)

 

B6. Ozsoy S, Teke H.Y, Dalgıc M, Ketenci C, Gok E, Karbeyaz K, Irez A, Akyol M. The Relationship between Self-Injurious Behaior and Manner of Death, International Scholarly and Scientific Rescarch&Innovation waset.org,  June 28-29, 2015 London UK (Oral Presentation)

 

B7.Zazoğlu S, Savaş H, Ketenci H.Ç, Beyhun N.E, A description of the profile of narcotics and new generation psychoactive substances sent by the judical authorities to the council of forensic medicine trabzon group chairmanship between 2010–2014, 45th International MEDICHEM Congress 2017 September 13–15, 2017 Vienna  Austria (Poster Presentation)

 

B8. Savas H. Ketenci H.Ç, Şahin C, Turna Ö, Cakıroglu F, Elvan Bayrak H, Karabacak V, Beyhun N.E. Synthetic cannabinoids detected in biological samples: Six case reports  45th International  MEDICHEM Congress 2017 September 13–15, 2017 Vienna ,Austria (Poster Presentation)

 

B9. Karadeniz H, Boz H, Ketenci H.Ç, Ölümle Sonuçlanan Alüminyum Fosfit Zehirlenmesi: Olgu Sunumu, International Eurasian Conference On Biological And Chemical Sciences (EurosianBioChem 2018), 26-27 April 2018, Ankara, Turkey (Oral Presentation)

 

B10. Karadeniz H, Ketenci H.Ç, Boz H, Beyhun N.E, Evaluatıon Of The Autopsy Cases Carbon Monoxıde Poısonıng In Trabzon Between 2009-2016 17.Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 10-13 May 2018 Adana, Turkey (Oral Presentation)

 

C. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :

F1. Yorulmaz A.C, Kır Z, Ketenci H.Ç., Tıbbi Uygulama Hataları ve Bilirkişilik; Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Rapor Düzenlenmesi. İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi Yayın Kurulu. No:48, sf:55-70, İstanbul,2006.

 

F2. Yorulmaz A.C, Şanyüz Ö, Ketenci H.Ç., Cinsel Saldırılar; Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Rapor Düzenlenmesi. İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi Yayın Kurulu. No:48, sf:127-141, İstanbul,2006.

 

F3. Çetin G, Kır Z, Ketenci H.Ç Yapılandırılmış Adli Olgu Tartışması; Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Rapor Düzenlenmesi. İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi Yayın Kurulu. No:48, sf:214-215, İstanbul,2006.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 

D1. Pakiş I, Karayel F, Akçay AT, Ketenci HÇ, Arıcan N. Otopsi olgularında perinatal ve neonatal bebek ölümlerinin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine 2005;2(3).85-89

 

D2. Pakiş I, Öz B, Ketenci HÇ, Karayel F, Akçay AT, Akyıldız E, Albek E. Yoğun bakım hastalarında akut akciğer hasarının değerlendirilmesi. Toraks Dergisi 2006;7(1):29-33

 

D3. Kır MZ, Ketenci HÇ, Başbulut AZ. Erzurum İlinde Çocuklarda Kaza Orjinli Ası Sonucu Meydana Gelen Ölümler. Adli Tıp Dergisi 2010: 24(2); 10-15

 

D4. Kır MZ, Ketenci HÇ, Başbulut AZ. Erzurum'da 2008-2009 yılları arasındaki medikolegal ölümlerin değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi 2011: 25(3); 191-98.

 

D5. Kır MZ, Ketenci HÇ, Başbulut AZ, Uzkeser M, Emet M. Arı sokmasına bağlı iki ölüm olgusunun değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi 2011: 25(3); 223-28.

 

D6. Kır MZ, Ketenci HÇ, Başbulut AZ, Özsoy S. Erzurum'da ateşli silah yaralanmasına bağlı ölümlerin değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi 2012: 26(1); 27-37.  doi: 10.5505/adlitip.2012.92408

 

D7. Ketenci HÇ, Kır MZ, Erdönmez Ö, Başbulut AZ. Saman Yığını İçinde Asfiktik Ölüm Olgu Sunumu. Adli Tıp Dergisi 2012; 26(3): 191-195 doi: 10.5505/adlitip.2012.06078

 

D8. Ketenci HÇ, Kır MZ, Başbulut AZ, Beyhun NE. Erzurum Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne müracaat eden olguların değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi 2013;27(2):87-92 doi: 10.5505/adlitip.2013.99609

 

D9. Zazoğlu S, Savaş H, Ketenci H.Ç, Beyhun N.E Adli mercilerce 2010-2014 yılları arasında Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığına gönderilen uyuşturucu madde ve yeni nesil psikoaktif maddelerin profilinin tanımlanması J For Med 2017;31(1):1-5,  DOI: 10.5505/adlitip.2017.14238

 

D10. Askay M,  Ketenci H.Ç, Aydoğdu H.İ, Demir İ,Özer E Tetrahidrokannabinol kullanımının kolaylaştırdığı karbonmonoksit zehirlenmesi: İki olgu sunumu J For Med 2017;31(1):40-44, DOI: 10.5505/adlitip.2017.92053

 

D11.  Karadeniz H, Birincioğlu İ, Zazoğlu S, Ketenci HÇ, Siyanür Zehirlenmesi ile Meydana Gelen Ölümlerde Toksikolojik Analizin Önemi; Olgu Sunumu, J For Med, DOI: 10.5505/adlitip.2017.72677

 

D12. Karadeniz H, Ketenci HÇ, Acil Tıbbi Müdahalede Adli Biyolojik Örnek Alımının Önemi: Olgu Sunumu (The Importance of Taking Biological Samples for Forensic Examination in Emergency Medical Interventions: A Case Report) Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Gümüşhane University Journal Of Health Sciences) 2018; 7(1): 245-250

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Ketenci H.Ç, Kır Z, Yapılandırılmış Adli Olgu Tartışması; Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Rapor Düzenlenmesi Sempozyumu, 2006 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu, İstanbul (sözel bildiri)

 

E2. Soysal Z, Kır Z, Ketenci H.Ç, Çelik S, Yorulmaz C, Kolusayın Ö. Serabral Palsi: Tıbbi uygulama hatası mı? VII Adli Bilimler Kongresi 2006, Konya. (Poster Sunum)

 

E3. Ketenci H.Ç, Özdeş T, Kır, Güven T, Özdemir H, Yorulmaz C. Umuda yolculuk. VII Adli Bilimler

Kongresi 2006, Konya. (Poster Sunum)

 

E4. Ketenci H.Ç, Pakiş I, Özdemir H, Üzün İ, Albek E. Hipertrofik kardiyomiyopatiye bağlı ani ölüm olgusu. VII Adli Bilimler Kongresi 2006, Konya. (Poster Sunum)

 

E5. Şanyüz Ö, Ketenci H.Ç, Özaslan A, Özdeş T. İstanbul ilinde suda boğulma olguları. VII Adli Bilimler Kongresi 2006, Konya. (Poster Sunum)

 

E6. Ketenci H.Ç, Şen H, Özdeş T, Yorulmaz E, Yılmaz Ş, Yorulmaz C. Organik solvent intoksikasyonu: bir olgu sunumu. VII Adli Bilimler Kongresi 2006, Konya. (Sözel Bildiri)

 

E7. Ketenci H.Ç, Albek ME, Çilingirtürk AM, Altaş D, Kır MZ. Bir Devlet Hastanesinde Adli Tıp Uzmanı İstihdamına Yönelik Matematiksel Bir Model Çalışma. 9. Adli Bilimler Kongresi 2010, İzmir. (Poster Sunum)

 

E8. Ketenci H.Ç, Kır MZ, Erdönmez Ö, Başbulut AZ. Saman Yığını İçinde Asfiktik Ölüm: Olgu Sunumu. 9. Adli Bilimler Kongresi 2010, İzmir. (Poster Sunum)

 

E9. Kır MZ, Yorulmaz AC, İnce CH, Ketenci H.Ç, Bolayırlı M. Postmortem İnterval Tahmininde Kardiyak Troponin I Kullanımı. 9. Adli Bilimler Kongresi 2010, İzmir. (Poster Sunum)

 

E10. Kır MZ, Ketenci H.Ç, Başbulut AZ, Uzkeser M. Arı Sokmasına Bağlı Ölüm; Olgu Sunumu. 9. Adli Bilimler Kongresi 2010, İzmir. (Poster Sunum)

 

E11. Kır MZ, Ketenci H.Ç, Başbulut AZ. Erzurum’da 2008-2009 yılları arasında medikolegal ölümlerin değerlendirilmesi. IX. Adli Bilimler Sempozyumu 28-30 Nisan 2011, Trabzon. (Poster Sunum)

 

E12. Ketenci H.Ç, Şam B, Üzün İ, Çetin G, Kır MZ. İstanbul’da 2000-2004 yılları arasında metanol zehirlenmesi sonucu ölen ve medikolegal otopsileri yapılan olguların değerlendirilmesi. IX. Adli Bilimler Sempozyumu 28-30 Nisan 2011, Trabzon. (Poster Sunum)

 

E13. Kır MZ, Karabağ G, Ketenci H.Ç, Ançı Y, Hekimoğlu Y. Buz saçaklarına bağlı ölüm: Olgu sunumu. 10. Adli Bilimler Kongresi 22-24 Kasım 2012, İstanbul. (Poster Sunum)

 

E14. Beyhun NE, Çan G, Topbaş M, Çankaya S, Ketenci H.Ç, Geleceğin Hekimleri Bu Tehlikenin Farkında Mı?  8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 5-9 Ekim 2015, Konya, (Poster Sunum)

 

E15. Ketenci HÇ, Çakır E, Demir İ, Beyhun NE, Epilepsi Öyküsü Olan İki Ani Ölüm Olgusunda Postmortem Tanı; Tuberoskleroz, 13. Adli Bilimler Kongresi, 27-30 Nisan 2016, Milas (Sözel Bildiri)

 

E.16. Karadeniz H, Birincioğlu İ, Zazoğlu S, Ketenci HÇ, Siyanür Zehirlenmesi; Olgu Sunumu, 13. Adli Bilimler Kongresi, 27-30 Nisan 2016, Milas (Poster Bildiri)

 

E.17. Kır MZ, Ketenci HÇ, Boz H, Öldürme Tutkusu: 216 Kesici-Delici Alet Yarası, 13. Adli Bilimler Kongresi, 27-30 Nisan 2016, Milas (Poster Bildiri)

 

E.18. Ketenci H.Ç, Atlen R, Kır MZ, Servikal Travmaya Bağlı İlginç Bir Ölüm, 13. Adli Bilimler Kongresi, 27-30 Nisan 2016, Milas (Poster Bildiri)

 

E.19. Ketenci H.Ç, Kır MZ, Atlen R, Özsoy S, Üç Tekerlekli Araç Kazasına Bağlı Ölüm Olgusu, 13. Adli Bilimler Kongresi, 27-30 Nisan 2016, Milas (Poster Bildiri)

 

E.20. Atlen R, Ketenci H.Ç, Boz H, Çakır E, Küçük C, Demir İ, Küçük PB, Otopside Tanısı Konulan “Kartagener Sendromu”: Bir Olgu Sunumu, 13. Adli Bilimler Kongresi, 27-30 Nisan 2016, Milas (Poster Bildiri)

 

E21. Karadeniz H, Ketenci H.Ç, Boz H, Kazındır G, Birincioğlu İ, Turna Ö, Ergenler Arasında Çakmak Gazı Soluma Sonucu Ani Ölüm: Olgu Sunumu, 13. Adli Bilimler Kongresi, 27-30 Nisan 2016, Milas (Poster Bildiri)

 

E22. Boz H, Ketenci H.Ç, Atlen R, Karataş M ,Okumuş H, Askay M , Aydoğdu Hİ. Nadir Bir Spontan Pnömotoraks Olgusu, Divriği Adli Bilimler Günleri, 3-5 Haziran 2016, Divriği, Sivas (Poster Bildiri)

 

E23. Askay M, Okumuş H Aydoğdu Hİ, Kırcı GS, Ketenci H.Ç, Birincioğlu İ, Özer E. Eczacı Teknisyeninin Hatasıyla Yüksek Doz İlaç Kullanımı Sonucu Gelişen Anaflaksi Olgusunun Adli Tıbbi Açıdan Değerlendirilmesi. Divriği Adli Bilimler Günleri, 3-5 Haziran 2016, Divriği, Sivas (Poster Bildiri)

 

E24. Okumuş H, Askay M, Aydoğdu Hİ, Kırcı GS, Birincioğlu İ, Ketenci H.Ç ,Özer E.  Benzodiazepin Yoksunluk Sendromunun Ceza Ehliyetine Etkisi: Olgu Sunumu. Divriği Adli Bilimler Günleri, 3-5 Haziran 2016, Divriği, Sivas (Poster Bildiri)

 

E25. Aydoğdu Hİ, Okumuş H Kırcı GS, Askay M, Ketenci H.Ç ,Özer E.  Tarihteki Bilinen En Küçük Anne; Lina Medina. Divriği Adli Bilimler Günleri, 3-5 Haziran 2016, Divriği, Sivas (Poster Bildiri)

 

E26. Karadeniz H, Birincioğlu İ, Ketenci H.Ç, Karabacak V, Doğu Karadeniz Bölgesinde uyuşturucu madde kullanımının değerlendirilmesi (2010-2013). 14. Adli Bilimler Kongresi 11-14 Mayıs 2017 Çeşme-İzmir, Türkiye (Poster Bildiri)

 

E27. Aydoğdu H.İ, Ketenci H.Ç, Boz H, Kırcı S,  Özer E, Kardiyak penetrasyona sebep olan ev kazası sonucu ölüm olgusu, 14. Adli Bilimler Kongresi 11-14 Mayıs 2017 Çeşme-İzmir, Türkiye (Poster Bildiri)

 

E28. Ketenci H.Ç,  Beyhun N.E, Boz H,  Kırcı G.S, Özer E, Büyük Y, Hayvan İlişkili Ölümler: Trabzon'da Otopsisi Yapılan Olguların Değerlendirilmesi,  14. Adli Bilimler Kongresi 11-14 Mayıs 2017 Çeşme-İzmir, Türkiye (Sözel Bildiri)

 

E29. Ketenci H.Ç,  “Tanı Atlamanın adli Sorumluluğu/Sigortalıyız ne Yapmalıyız”  Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) 12. Acil Tıp Kış Sempozyumu, Konuşmacı, 3-5 Mart 2011, Polat Otel, Erzurum, Türkiye

 

E30. Ketenci H.Ç,  “Komplikasyon mu? Malpraktis mi? Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, 28-29 Nisan 2017, Sözel sunum, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kampüsü, Rize, Türkiye

 

E31. Ketenci H.Ç, Çocuk istismarının engellenmesi sürecinde Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığının Bölgesel Rolü, Çocuk Hamileler ve Çocuk Destek Merkezleri Sempozyumu, davetli konuşmacı, 13-14 Mart 2018, Trabzon, Türkiye

 

E32. Ketenci H.Ç, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği tarafından düzenlenen “Olay Yerinde Adli Boyut ve Hukuksal Süreç” konulu konferansta konuşmacı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Konferans Salonu, 24.03.2015. Trabzon

 

E33. Ketenci H.Ç,  Karadeniz İlleri Kadın Platformu Trabzon Derneği tarafından düzenlenen, Aile İçi Şiddet ve İletişim konulu panelde “ Aile içi şiddet ve adli tıp uygulamaları” başlıklı sözlü sunumda panelist 8 Mart 2014 İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Trabzon 

 

E34. Ketenci H.Ç, Karadeniz İlleri Kadın Platformu Trabzon Derneği tarafından düzenlenen, “Çocuk istismarına Hayır” konulu panelde “Çocuk istismarı şiddet ve adli tıp uygulamaları” başlıklı sözlü sunumda panelist 12 Mayıs 2014 KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon

2018

 

E35. Ketenci H.Ç, Trabzon Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen “Bağımlılığın Bilinmeyen Hikayeleri” adlı panelde “ Yolun Sonuna Gelmeden, Adli Tıp Gözüyle Bir Bakış” başlıklı sözlü sunumda panelist 17 Mart 2015, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi, Trabzon.

 

E36. Ketenci H.Ç, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ‘Adli Rapor Düzenleme Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve ‘’ Kat-i Rapor’’  Kavramı’ konulu toplantıda konuşmacı, Trabzon Fatih Devlet Hastanesi,  08.10.2015 Trabzon

 

E37. Ketenci H.Ç, Trabzon Tabip Odası Eğitim Komisyonu tarafından tıp doktorlarına yönelik olarak düzenlenen ‘’Defin Ruhsatları için Ölü Muayenesi’’ konulu toplantıda konuşmacı, 18 Ocak 2018, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi, Trabzon, Türkiye

 

E38. Ketenci H.Ç, Avrasya Üniversitesi ve Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen “ Senin Hayatın Senin Ellerinde”  konulu çalıştayda “Genç Beyinler Ölmesin” başlıklı poster prezentasyonu, 13 Kasım 2014, Avrasya Üniversitesi, Ömer Yıldız Yerleşkesi, Trabzon

 

E39. Ketenci H.Ç, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Afet ve Olağandışı Durumlarda Adli Boyut” konulu eğitimde (Afetlerde Kimliklendirme, Afetlerde Adli Tıp Bakışı, Adli Olgular, Adli Prosedür konulu dersler) eğitmen, 27-28 Mart 2018, Trabzon Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Trabzon

 

E40. Ketenci H.Ç, Özsoy S. Amatör Balıkçı Ölümleri, 15. Adli Bilimler Kongresi 12-15 Mart 2018 Antalya, Türkiye (Sözel Bildiri)

 

E41. Altınok M, Ketenci H.Ç, Çakır E, Trabzon’da Otopsisi Yapılan Yıldırım Çarpmasına Bağlı Ölümler, 15. Adli Bilimler Kongresi 12-15 Mart 2018 Antalya, Türkiye (Sözel Bildiri)

 

E42. Özsoy S, Ketenci H.Ç,  Kara Avcılığı Sırasında Meydana Gelen Ölümler, 15. Adli Bilimler Kongresi 12-15 Mart 2018 Antalya, Türkiye (Sözel Bildiri)

 

E43.Karadeniz H, Ketenci H.Ç, Acil Tıbbi Müdahalede Adli Biyolojik Örnek Alımının Önemi: Olgu Sunumu, 15. Adli Bilimler Kongresi 12-15 Mart 2018 Antalya, Türkiye (Poster Bildiri)

 

E44. Trabzon Tabip Odası Eğitim komisyonu tarafından organize edilen “Ölü Muayenesi” eğitiminde eğitici, Panagia Otel, 28 Nisan 2018, Trabzon, Türkiye

 

F. Diğer yayınlar :

F1. Ketenci H.Ç, “Adli Tıpta Son Teknolojideyiz” Vakıf Rize Dergisi, Sayfa 81, Sayı: 36, 2006

 

F2. Ketenci H.Ç, “Bilmediğimiz Yönleriyle Adli Tıp” Rizem Kültür Sanat ve Folklor Dergisi, Sayfa 75-76, Sayı: 3, 2009

 

G. Kongre Düzenleme Kurulu : 

G1. The 12 th Scientific Meeting of The International Association for Craniofacial Identification, “Organizing Committee” 01-04 November 2006, Istanbul, Turkey.

 

K.  Bilimsel Kongre, Sempozyum Katılımları : 

K1. Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis, ve Adli Raporların Düzenlenmesi Sempozyumu, 2-3 Şubat 2006, İstanbul, Türkiye

 

K2. 7. Adli Bilimler Kongresi, 11-14 Mayıs 2006, Konya, Türkiye

 

K3. 9. Adli Bilimler Kongresi, 14-17 Ekim 2010, İzmir, Türkiye

 

K4. 9.Adli Bilimler Sempozyumu, 28-30 Nisan 2011, Trabzon, Türkiye

 

K5. 22nd Congress of the International Academy of Legal Medicine, IALM 2012, 5-8 July 2012, İstanbul, Turkey.

 

K6. The Balkan Academy of Forensic Sciences (BASF) 12-15 June 2013, İstanbul, Turkey.

 

K7. 13.Adli Bilimler Kongresi, 27-30 Nisan 2016, Milas-Bodrum, Türkiye

 

K8. 14. Adli Bilimler Kongresi 11-14 Mayıs 2017 Çeşme-İzmir, Türkiye

 

K9. Osteoporoz Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 25 Mart 2005, İstanbul, Türkiye

 

K10. Türkiye’de Sık karşılaşılan Hastalıklar-1, Enfeksiyon Hastalıkları, Romatizmal Hastalıklar, Afetlerde Ezilme Yaralanmaları Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 25-26 Ocak 2007, İstanbul, Türkiye

 

K11. Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 17-18 Mayıs 2005, İstanbul, Türkiye

 

K12. Adolesan Sağlığı Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 10-11 Mart 2005, İstanbul, Türkiye

 

K12.  Nörolog Olmayanlar İçin Nöroloji Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 6-7 Ocak  2005, İstanbul, Türkiye

 

K13. Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 4-5 Kasım  2004, İstanbul, Türkiye

 

K14. Kan ve Kan Ürünleri- Transfüzyon Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 18 Mart 2005, İstanbul, Türkiye

 

K15. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, 28-29 Nisan 2017, Rize, Türkiye

 

K16. Acil Tıp Uzmanları Derneği 12. Acil Tıp Kış Sempozyumu,3-5 Mart 2011, Erzurum, Türkiye

 

K17. 15. Adli Bilimler Kongresi 12-15 Mart 2018 Antalya, Türkiye

 

L. Atolye ve Kurs Katılımları : 

L1. “Ruhsal Travma” konulu kurs, 7.Adli Bilimler Kongresi, 11-14 Mayıs 2006, Konya, Türkiye

 

L2. Adli Belge İnceleme Derneği (ABİDER) Eğitim Semineri, 3 Haziran 2006, Kocaeli, Türkiye

 

L3. Bilirkişilik Temel Eğitimi, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 8-12 Aralık 2017, İstanbul, Türkiye

 

L4. Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 21-25 Kasım 2005, İstanbul, Türkiye

 

L6. İşyeri Hekimliği Temel Eğitimi, İstanbul Tabip Odası, 2007, İstanbul, Türkiye

 

L7. Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2005, İstanbul, Türkiye

 

L8. Araştırma Konusu Seçimi ve Elektronik Sistemlerde Kaynaklara Ulaşma, 15. Adli Bilimler Kongresi 12-15 Mart 2018 Antalya, Türkiye

 

L9. Bilimsel Makale Yazımı, 15. Adli Bilimler Kongresi 12-15 Mart 2018 Antalya, Türkiye

 

Etkinlik Katılımları 

1* Çocuk İzlem Merkezi Trabzon İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları, kurul üyeliği, Trabzon Valiliği, 2016-2018, kurul üyeliği

 

2* Trabzon Madde Bağımlılığı ve Farkındalık Projesi Çalıştayı, katılımcı, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, 16 Haziran 2015, Trabzon

 

3*  Katılımcı Yaklaşımla SWOT Analizi Çalıştayı, katılımcı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 13-15 Aralık 2011, İstanbul,

 

4* Trabzon İl Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Aylık Toplantıları, kurul üyeliği, Trabzon Valiliği, 2014-2018

 

5* Trabzon İl Tütün Kontrol Kurulu Toplantıları, Kurul Üyeliği,  Trabzon Valiliği, 2016-2017

 

6* Tıp Etiği Danışma Kurulu Toplantısı, Kurul Üyeliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, 20 Aralık 2017, Trabzon, Türkiye

 

7*  İl Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları Aylık Toplantıları, kurul üyeliği, Trabzon Valiliği, 2017-2018