Temel Yaşam Desteği Eğitimi


Yayın Tarihi: 15/09/2017 10:42

Grup Başkanlığımız'da görevli uzman doktorlarımızın Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilimdalı Öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Aynur ŞAHİN tarafından Grup Başkanlığımız toplantı salonunda teorik Acil Tıp eğitim salonunda ise pratik eğitimler verilmiştir. 

EKLER