Alkol Muayen Prosedürü hk.


Yayın Tarihi: 25/02/2016 22:31

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 

Kimya İhtisas Dairesi 

Sayı: B.03.1.ATK.0.07.00.00/09-277 10/12/2009

Konu: Alkol muayene prosedürü Hk.

 

ADLİ TIP KURUMU TRABZON GRUP BAŞKANLIĞINA

 

İlgi : a) Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığının 24/09/2009 tarihili ve 

B.03.1.ATK.4.61.00.00-2009/1521 sayılı yazısı. 

 

b) Trabzon Valili Emniyet Müdürlüğünün 11/09/2009 tarihli ve 

B.05.1.EGM.4.61.00.42.01.64035/2009-2293 sayılı yazısı.

c) İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 29/12/2008 tarihili ve 

B.05.1.EGM.0.85.04.02.64029/44-2008-2672-14201 sayılı yazısı ve ekli 2008/83 sayılı genelgesi.

d) Adli Tıp Kurumu Başkanlığının 17/09/2004 (rezervasyon:01/11/2009) tarihli Alkol Raporu Düzenleme ve Alkol birimi çalışma ve örnek alma talimatı 

              Adli Tıp Kurumu İstanbul merkez ve Grup Başkanlıklarında alkol muayene uygulaması ilgi (c ) genelgenin 5. paragrafında zikredilen, Adli Tıp Kurumu Başkanlığının 23/05/2004 tarihli ve 04/224 sayılı  Alkol Muayene Birimi Örnek Alma ve Muayene Talimatı gereğince yapılmaktadır. (Ek-1)

              Bu talimata ve Adli Tıp Kurumu uygulama yönetmeliğinin 19/42-c maddesine göre; olayın meydana gelemsinden itibaren derhal en kısa zamanda (en fazla iki saat içinde) kişinin kan örneği herhangi bir sağlık kuruluşu tarafından bir tutanakla (Ek-2) alınması gerekmektedir.

               Alınan kan en geç 24 (yirmidört) saat içinde nöbet tutulan Grup Başkanlıklarında 24 saat süresince, nöbet uygulaması olmayan Grup Başkanlıklarında mesai saatleri dahilinde yine Adli Tıp Kurumu Başkanlığının ilgi (d) talimatı ve uygulama yönetmeliğinin aynı maddesi gereğince Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları Kimya İhtisas Dairesine teslim edilmesi gerekmektedir. Ancak bu teslim alma esnasında Polis Merkezleri veya Jandarma Karakollarının kanda alkol incelemesi için istem yazıları ve ekinde sağlık kuruluşu tarafından düzenlenen kan alma tutanağı ile birlikte getirilen kan örneği, Adalet Bakanlığınca onaylanan Adli Tıp Kurumu Döner sermaye fiyat listelerine göre 35.00 Tl.(otuzbeş Türk lirası) ücretin makbuz veya fatura karşılığında yatırılması durumunda Grup Başkanlıklarınca teslim alınabileceği, şayet bu ücretin yatırılamaması durumunda ilgili savcılıktan soruşturma numarası olan Savcılık istem yazısı ekinde ilgi (d) talimata göre gönderilen kan örneği Grup Başkanlıklarınca teslim alınır. Savcılık Yazısı ile (Ancak yazısının mutlaka soruşturma Sor. veya hazırlık Haz. Numarası olmalıdır) teslim alınan kan örneği incelendikten sonra düzenlenecek rapor, tahakkuk ettirilecek fatura ile birlikte Savcılığa gönderilmelidir.

               Kan örneklerinin gönderilme usulü Adli Tıp Kurumu Uygulama Yönetmeliği ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığının Alkol Muayene Birimi ve Örnek Alma Talimatına uygun olarak yapılmalıdır.

                Gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                                        Doç.Dr. C.Haluk İNCE

                                                                                                                                                                                 Başkan

Ekler :

1-İlgi (d) talimat.

2-Tutanak örnekleri (4.Ad.)