Fatura Ödemeleri


Yayın Tarihi: 25/02/2016 22:35

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.03.0.SGB.0..00.000.08/11/40 07/01/2010

Konu: Adli Tıp Kurumu resmi bilirkişi

Ve rapor ücreti ödemeleri

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

                                                                                           ADLI TIP KURUMU BAŞKANLIĞINA

Adli Tıp Kurumu bilirkişi ücretlerine ilişkin 2009 yılı ve öncesine ait olup henüz ödemesi yapılamayan faturalar, harcama birimince ödeme emri belgesine bağlanarak ilgili muhasebe biriminin bütçeleştirilmiş borçlar hesabına aldırılacaktır.

İş yurtları Kurumundan 03.5 Hizmet alımları ekonomik kodunda kullanılmak üzere ödenek tahsis edilen mahaller ise bu fatura bedellerini İş yurtları Kurumu Başkanlığı bütçesinden ödeyeceklerdir.

2010 yılından itibaren Adli Tıp Kurumu resmi bilirkişi ücretleri, raporu düzenleyen ilgili grup başkanlığı veya şube müdürlüğü hesabına harcama birimince doğrudan ödenecektir. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı merkez hesabına harcama birimlerince doğrudan ödeme yapılmayacaktır.

Adli Tıp Kurumu grup başkanlıkları veya şube müdürlükleri düzenledikleri rapora ilişkin faturalara, banka hesap numarasını ve soruşturma veya kovuşturma makamına ait dosya numarasını yazarak raporu talep eden ilgili soruşturma veya kovuşturma makamına göndereceklerdir.

Ödemelerin hangi dosya ve fatura için yapıldığının takip edilebilmesi amacıyla banka dekontunun açıklama bölümüne harcama birimince ilgili soruşturma veya kovuşturma makamına ait dosya numarası ile Adli Tıp Kurumuna ait fatura numarası yazılacak ya da ayrı bir liste halinde ilgili grup başkanlığı veya şube müdürlüğüne bildirilecektir. 

Bilirkişi ücretlerinin yargılama gideri olarak değerlendirilebilmesi için fatura sureti veya sarf kararı ilgili soruşturma veya kovuşturma dosyasında muhafaza edilecektir.

Adli Tıp Kurumu resmi bilirkişi ve rapor ücretlerinin grup başkanlıkları ve şube müdürlüklerine zamanında ve düzenli olarak ödenebilmesi amacıyla yukarıda belirtilen hususlarda gereğinin ifasını rica ederim. 

 

                                                                                                                                                                         Dursun Murat CEVHER

                                                                                                                                                                                   Hakim

                                                                                                                                                                                  Bakan a. 

                                                                                                                                                                        Strateji Geliştirme Başkanı

 

Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı ve Şube Müdürlüğü irtibat için:

Tel : 0462 335 55 55, 56, 57

Faks: 0462 335 55 65

Sorumlu Sayman Mutemedi: Hikmet AYDIN

Bakanlık Avea Tel : 506 265 61 67 

Banka Hesap Numarası: İstanbul Ataköy Galeria Şubesi nezdindeki 

"970001500158007296938917" nolu hesap

e-Posta: hikmetaydin61@hotmail.com

hikmet.aydin@adalet.gov.tr